Przeciwciała (antibody) – immunoglobuliny powstające w odpowiedzi na kontakt z białkiem lub peptydem obcym w stosunku do organizmu, który je wytwarza. Są częścią odpowiedzi humoralnej i wiążą się swoiście z określonym antygenem lub jego epitopem. Rolą przeciwciał jest ochrona organizmu poprzez np. opsonizację i ułatwienie fagocytozy, neutralizację czy aktywację dopełniacza. Przykładem negatywnego oddziaływania przeciwciał są natomiast choroby autoimmunologiczne. Budowa przeciwciała obejmuje region stały oraz regiony zmienne, odpowiadające za wiązanie antygenu. W zależności od dopasowania mówimy o słabym lub silnym powinowactwie przeciwciała do antygenu.

Dzięki swoim właściwościom oraz stosunkowo dużej łatwości znakowania bez utraty zdolności wiązana antygenu, przeciwciała znalazły zastosowanie w metodach badawczych, diagnostycznych oraz w innowacyjnych terapiach.

Dla ułatwienia poszukiwania najbardziej odpowiadającego produktu, różne firmy wprowadziły liczne kryteria wyszukiwania:  

Podział przeciwciał:

– pierwszorzędowe (primary)

– drugorzędowe (secondary)

– kontrole izotypowe (isotype control)

Swoistość antygenowa:

– człowiek (human)

– mysz (mouse)

– szczur (rat)

– świnka morska (guinea pig, cavia)

– chomik (hamster)

– królik (rabbit)

– pies (dog)

– kot (cat)

– krowa (bovine)

– owca (sheep)

– koza (goat)

– koń (horse)

– osioł (donkey)

– kurczak (chicken)

– wirusy (virus)

– bakterie (bacteria)

– inne

Powinowactwo:

– monoklonalne

– poliklonalne

Modyfikacja przeciwciał:

– przeciwciała znakowane

– przeciwciała nieznakowane

Rodzaje znaczników:

– biotyna

– enzymatyczne (HRP, AP)

– fluorescencyjne (FITC, TRITC, Alexa Fluor, DyLight, Cy, CF i In.)

– złoto koloidalne

Organizm, w którym uzyskano przeciwciało:

– mysie

– szczurze

– królicze

– owcze

– kozie

– kurczęce

-in.

Sprawdzone metody użycia:

– Western blot

– ELISA, EIA

– cytometria przepływowa

– immunohistochemia – preparaty parafinowe

– immunohistochemia –preparaty mrożone

– immunofluorescencja

– immunoprecypitacja

– immunodyfuzja

– neutralizacja/blokowanie

– mikroskopia elektronowa

– ChIP

– inne

Klasa przeciwciała i izotyp:

– IgG

– IgG1

– IgG1a

– IgG1b

– IgG2

– IgG2a

– IgG2b

– IgG3

– IgG3a

– IgG4

– IgG5

– IgG6

– IgA

– IgA1

– IgA2

– IgD

– IgE

– IgM

– IgY

gdpr-image
Ta strona używa cookies tylko do zanimizowanych statystyk.
przeczytaj