Przeciwciała (antibody) – immunoglobuliny powstające w odpowiedzi na kontakt z białkiem lub peptydem obcym w stosunku do organizmu, który je wytwarza. Są częścią odpowiedzi humoralnej i wiążą się swoiście z określonym antygenem lub jego epitopem. Rolą przeciwciał jest ochrona organizmu poprzez np. opsonizację i ułatwienie fagocytozy, neutralizację czy aktywację dopełniacza. Przykładem negatywnego oddziaływania przeciwciał są natomiast choroby autoimmunologiczne. Budowa przeciwciała obejmuje region stały oraz regiony zmienne, odpowiadające za wiązanie antygenu. W zależności od dopasowania mówimy o słabym lub silnym powinowactwie przeciwciała do antygenu.

Dzięki swoim właściwościom oraz stosunkowo dużej łatwości znakowania bez utraty zdolności wiązana antygenu, przeciwciała znalazły zastosowanie w metodach badawczych, diagnostycznych oraz w innowacyjnych terapiach.

Dla ułatwienia poszukiwania najbardziej odpowiadającego produktu, różne firmy wprowadziły liczne kryteria wyszukiwania:  

Podział przeciwciał:

– pierwszorzędowe (primary)

– drugorzędowe (secondary)

– kontrole izotypowe (isotype control)

Swoistość antygenowa:

– człowiek (human)

– mysz (mouse)

– szczur (rat)

– świnka morska (guinea pig, cavia)

– chomik (hamster)

– królik (rabbit)

– pies (dog)

– kot (cat)

– krowa (bovine)

– owca (sheep)

– koza (goat)

– koń (horse)

– osioł (donkey)

– kurczak (chicken)

– wirusy (virus)

– bakterie (bacteria)

– inne

Powinowactwo:

– monoklonalne

– poliklonalne

Modyfikacja przeciwciał:

– przeciwciała znakowane

– przeciwciała nieznakowane

Rodzaje znaczników:

– biotyna

– enzymatyczne (HRP, AP)

– fluorescencyjne (FITC, TRITC, Alexa Fluor, DyLight, Cy, CF i In.)

– złoto koloidalne

Organizm, w którym uzyskano przeciwciało:

– mysie

– szczurze

– królicze

– owcze

– kozie

– kurczęce

-in.

Sprawdzone metody użycia:

– Western blot

– ELISA, EIA

– cytometria przepływowa

– immunohistochemia – preparaty parafinowe

– immunohistochemia –preparaty mrożone

– immunofluorescencja

– immunoprecypitacja

– immunodyfuzja

– neutralizacja/blokowanie

– mikroskopia elektronowa

– ChIP

– inne

Klasa przeciwciała i izotyp:

– IgG

– IgG1

– IgG1a

– IgG1b

– IgG2

– IgG2a

– IgG2b

– IgG3

– IgG3a

– IgG4

– IgG5

– IgG6

– IgA

– IgA1

– IgA2

– IgD

– IgE

– IgM

– IgY

Ta strona używa technologii cookies (ciasteczek), więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close