Białka i peptydy – oferta rynkowa obejmuje grupę białek rekombinowanych lub ich fragmentów, a także białek posiadających aktywność biologiczną i enzymów, uzyskanych za pomocą metod inżynierii genetycznej, w wyniku ekspresji w komórkach prokariotycznych (np. E. coli), eukariotycznych (np. S. cerevisiae) lub na liniach komórek eukariotycznych. Oprócz białek oczyszczonych za pomocą metod chromatograficznych, do kategorii tej zaliczone zostały również nieoczyszczone lizaty komórek, charakteryzujące się specyficzną nadekspresją.

Białka rekombinowane to białka pozyskiwane  z genów rekombinowanych. Genów, które są kodowane w systemie obsługującym ekspresję genów i translację informacyjnego RNA. Do produkcji białek rekombinowanych wykorzystuje się żywe komórki np: komórki  drożdży i grzybów, ssaków, owadów oraz  linie nowotworowe. Najczęściej jednak  wykorzystuje się komórki prokariotyczne

Rodzaje:

– białka rekombinowane

– białka typu „Animal free”

– białka o aktywności biologicznej

– peptydy

– lizaty komórkowe

Kategorie:

– cytokiny, chemokiny, czynniki wzrostu

– receptory i markery powierzchniowe

– enzymy

– białka sygnałowe

– mikrobiologia i wirusologia

– alergeny

Swoistość gatunkowa:

– człowiek (human)

– mysz (mouse)

– szczur (rat)

– świnka morska (guinea pig, cavia)

– chomik (hamster)

– królik (rabbit)

– pies (dog)

– kot (cat)

– krowa (bovine)

– owca (sheep)

– koza (goat)

– koń (horse)

– osioł (donkey)

– kurczak (chicken)

– wirusy (virus)

– bakterie (bacteria)

– drożdże (yeast)

– glony (algae)

– rośliny (plants)

– inne

Sprawdzone metody użycia:

– Western blot

– ELISA, EIA, RIA

– neutralizacja/blokowanie

– hodowla komórkowa

gdpr-image
Ta strona używa cookies tylko do zanimizowanych statystyk.
przeczytaj